Psychoterapia rodzinna - metoda systemowa

Rodzina jest dla człowieka najważniejszym systemem: to tutaj jednostka tworzy swoją wartość, swoje cele, uczy się żyć w społeczeństwie.

W myśl systemowej koncepcji rodzin, zachowania każdego członka rodziny wpływają na odczucia i zachowania innych osób – oznacza to, że problemy wychowawcze, szkolne, w relacjach z rówieśnikami, objawy psychosomatyczne, zaburzenia odżywiania, ADHD, konflikty itp. mogą być sygnałami, że pomocy potrzebuje cały system rodzinny.

Kiedy cała rodzina jest klientem, to jej członkowie są zapraszani na cykl spotkań, które służą lepszemu rozpoznaniu źródeł trudności w rodzinie tj.:

  • wzajemne porozumiewanie się
  • wyrażanie i przeżywanie emocji
  • komunikowanie oczekiwań, potrzeb i uczuć
  • ustalanie czytelnych granic
  • określenie ról
  • określenie norm postępowania
  • rozwiązywanie konfliktów
  • umacnianie więzi między poszczególnymi członkami itp.

Ponieważ każda rodzina jest inna, nie ma też jednego schematu pracy w ramach tej metody. Jest ona dostosowana do specyfiki systemu rodzinnego, z którym pracuje terapeuta i prowadzona zgodnie z jej rytmem i gotowością do zmiany. Praca nad zmianą przebiega równolegle na trzech płaszczyznach tj. w sferze emocjonalnej, poznawczej i na poziomie zachowań.

Pomoc terapeuty polega na pomocy w zrozumieniu procesów emocjonalnych w rodzinie i poprawą relacji między poszczególnymi jej członkami.

Gwarantuję zaufanie oraz dyskrecję. Moim celem jest rzeczywista, skuteczna i możliwie szybka pomoc w rozwiązaniu problemów. Nie warto odkładać problemów na potem - umów się na pierwsze spotkanie i sprawdź czy chcesz podjąć się terapii.

Jeśli nie wiesz, czy potrzebujesz pomocy, zastanawiasz się jak wygląda pierwsze spotkanie lub terapia, jakich efektów możesz się spodziewać? Zadzwoń: 502-600-667 lub napisz maila ewyrebek@st.swps.edu.pl Postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania i rozstrzygnąć wątpliwości. Rozmowa jest niezobowiązująca i bezpłatna.