Banner - artykuły

05. Depresja - choroba duszy

Depresja to słaby punkt miłości. Żeby kochać, musimy posiadać umiejętność rozpaczania nad tym, co tracimy, a depresja jest mechanizmem rozpaczy. Kiedy przychodzi, niszczy osobę i tłumi umiejętność dawania i przyjmowania uczucia. Jest przejawem samotności duchowej, niszczy zdolność do życia w pokoju z samym sobą. Miłość nie jest w stanie zapobiec depresji, ale osłania umysł i chroni go przed nim samym.  

06. Oswoić lęk

Jak dobrze wiedzieć...
„Jak dobrze wiedzieć, że nie jesteśmy sami,
Że możemy nazwać nasz ból.
Jak dobrze wiedzieć, że cierpienie można ukoić,

07. Anoreksja i Bulimia – co to jest? skąd się biorą?

Nadmierne odchudzania się - anoreksja lub objadanie się w krótkim czasie wielkimi ilościami pokarmów i prowokowanie wymiotów lub nadużywanie środków przeczyszczających - bulimia to problem, który dotyka osoby wrażliwe. W pewnym okresie życia osoby te nie czują się na siłach radzić sobie z silnymi uczuciami, które związane są ze zbyt dużymi zadaniami i oczekiwaniami pojawiającymi się z faktu wchodzenia w coraz dojrzalsze i wymagające większej odpowiedzialności życie. 

08. Niska samoocena - jak wpływa na moje życie?

„Moje zdanie się nie liczy”," cokolwiek bym zrobił, nigdy nie będzie dobrze”, „usiłuję wszystko doprowadzić do perfekcji”, „ boję się małżeństwa”, „ boję się, że moje dzieci będą takie jak ja”, „ja sobie z tym nie poradzę”, „nie wiem co mam zrobić”, „głupi jestem”, „nie nadaję się do niczego” itp. - są to sformułowania osób, które mają niskie poczucie wartości. Nigdy nie uważają, że dorównują innym.